۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

دکتر بهجت کلانتری خاندانی

رتبه علمی : استاديار

فوق تخصص خون وآنکولوژی

سمت : مدير گروه

آدرس مطب: پارک نشاط- خيابان سعدی- کوچه3-ساختمان مهراد

دکتر وحيد معاضد

رتبه علمی:  استاديار

فوق تخصص  خون وآنکولوژی

سمت معاون آموزشی

آدرس مطب : خيابان ابوذر شمالی-کوچه25-کلينيک جواد الائمه

دکتر علی نعمتی

رتبه علمی :  استاديار 

فوق تخصص  خون وآنکولوژی

سمت :  معاون پژوهشی

آدرس مطب:خيابان ابوذر شمالی-کوچه25-کلينيک جواد الائمه

دکتر سيد محمد ابراهيم پور حسينی

رتبه علمی : استاديار 

فوق تخصص  خون وآنکولوژی

سمت:عضو هيات علمی گروه

آدرس مطب:خيابان ابوذر شمالی-کوچه25-کلينيک جواد الائمه