۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر  

    كشيك آنکالي اتندينگهاي گروه داخلي در اورژانس و بخشهاي داخلي عمومي عفوني و آندوسكوپي بيمارستانهاي افضلي پور  - باهنر – شماره 2 (شفا )  در آبان  ماه سال 97

 

ایام هفته

تاریخ

اورژانس داخلي و ICU

آنکال بخش ریه بیمارستان افضلی پور

بخش گوارش آندوسكوپي و مشاوره

بخش كليه

بيمارستان شفا و بیمارستان باهنر و بیمارستان افضلی پور

بخش روماتولوژی بيمارستان شفا

 بخش خون

بیمارستان باهنر

بخش غدد بيمارستان  افضلی پور

 

بخش عفونی بیمارستان افضلی پور

اورژانس وICU  بیمارستان افضلی پور ( بخش عفونی )

بخش جنرال

بیمارستان باهنر

سه شنبه

1/8/97

دکتر سلاجقه

دکتر هاشمی

دکتر حیاتبخش

دکتر صابر

دکتر رحیمی

دکتر نعمتی

دکتر یوسف زاده

دکتر فرخ نیا

دکتر فرخ نیا

دکتر پیشگویی

چهارشنبه

2/8/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

3/8/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

4/8/97

"

"

دکتر زاهدی

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

5/8/97

"

دکتر توحیدی

"

دکتر شمس پور

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

6/8/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

7/8/97

"

"

دکتر خالصی

"

"

"

"

دکتر بوریا زاده

دکتر بوریا زاده

"

سه شنبه

8/8/97

دکتر پزشکی

"

"

دکتر مریم موسوی

"

"

دکتر گذشتی

"

"

"

چهارشنبه

9/8/97

"

دکتر شفاهی

"

"

"

دکتر کلانتری

"

"

"

"

پنجشنبه

10/8/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

11/8/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

12/8/97

"

دکتر توحیدی

"

دکتر اطمینان

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

13/8/97

"

"

"

"

"

"

"

دکتر قاسم زاده

دکتر قاسم زاده

"

دوشنبه

14/8/97

"

"

دکتر احمدی

"

دکتر حسن آقایی

"

"

"

"

"

سه شنبه

15/8/97

"

دکتر ثمره فکری

"

"

"

دکتر پورحسینی

"

"

"

"

چهارشنبه

16/8/97

دکتر ترابیان

"

"

"

"

"

دکتر مختاری

"

"

دکتر اسدی

پنجشنبه

17/8/97

دکتر سلاجقه

"

"

دکتر فاطمه موسوی

"

"

"

"

"

"

جمعه

18/8/97

دکتر جمالی زاده

"

"

دکتر شمس پور

"

"

"

"

"

"

شنبه

19/8/97

"

دکتر شفاهی

"

دکتر آزمندیان

"

"

"

دکتر صراف زاده

دکتر صراف زاده

"

یکشنبه

20/8/97

"

"

دکتر سعیدپور

"

"

"

"

"

"

"

دو شنبه

21/8/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

22/8/97

"

"

"

"

"

دکتر معاضد

"

"

"

"

چهارشنبه

23/8/97

"

دکتر توحیدی

"

دکتر حبیب زاده

"

"

دکتر سنجری

"

"

"

پنجشنبه

24/8/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

25/8/97

دکتر ترابیان

"

"

"

"

"

"

دکتر یوسفی

دکتر یوسفی

"

شنبه

26/8/97

"

دکتر شفیع پور

"

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

27/8/97

"

"

دکتر سیدمیرزایی

دکتر فاطمه موسوی

دکتر شکیبی

"

"

"

"

"

دوشنبه

28/8/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

29/8/97

"

"

"

"

"

دکتر کلانتری

"

"

"

"

چهارشنبه

30/8/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 

                                                                                  دکتر رستم یزدانی

                                                                                   مدیر گروه داخلی