۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۵ آذر   

برنامه روزانه بخش خون

ایام

برنامه

ساعت

شنبه

Morning report

9- 8

شرح حال گرفتن  و daily note

30/9 9

کلاس رزیدنت با دكتر نعمتي

بعد از راند

کلاس دانشجويان با دکترپورحسيني

12- 30/10

یکشنبه

Morning report (دكتر پورحسيني)

9 8

شرح حال گرفتن  و daily note

30/9 9

درمانگاه با دكتركلانتري

12 30/10

کلاس رزیدنت با دانشجويان

بعد از درمانگاه

دوشنبه

CPC ( افضلی پور )

9- 8

شرح حال گرفتن  و daily note

9/30  9

کلاس رزیدنت با دكتركلانتري

بعد از راند

کلاس دانشجويان با دكتر پورحسيني ­

 12- 10/30

 

کلاس رزیدنت با دانشجويان

12 به بعد

سه شنبه

Morning report (دكتر معاضد)

9 8

شرح حال گرفتن  و daily note

9/30  9

درمانگاه با دكترنعمتي

12- 10/30

کلاس رزیدنت با دانشجويان

بعد از درمانگاه

چهارشنبه

Morning report (دكتر پورحسيني)

9- 8

شرح حال گرفتن  و daily note

9/30  9

کلاس دانشجويان و رزیدنتها با دکتر­ معاضد

12- 10/30

درمانگاه با دكتر پورحسيني

12 10/30

 

پنجشنبه

تومورد بورد جراحي (زمان برگزاري)

8-9

ويزيت پزشكان

9 به بعد

درمانگاه با دكتر معاضد

12 10/30