۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۱ خرداد  

  كشيك آنکالي اتندينگهاي گروه داخلي در اورژانس و بخشهاي داخلي – عمومي –عفوني و آندوسكوپي بيمارستانهاي افضلي پور  - باهنر – شماره 2 (شفا )  در تیر ماه سال 97

 

ایام هفته

تاریخ

اورژانس داخلي و ICU

آنکال بخش ریه بیمارستان افضلی پور

بخش آندوسكوپي و مشاوره

بخش كليه

بيمارستان شفا و بیمارستان باهنر و بیمارستان افضلی پور

بخش روماتولوژی داخلي بيمارستان شفا

 بخش خون

بیمارستان باهنر

بخش غدد بيمارستان  افضلی پور

بخش عفونی بیمارستان افضلی پور

اورژانس وICU  بیمارستان افضلی پور ( بخش عفونی )

بخش جنرال

بیمارستان باهنر

جمعه

1/4/97

دکتر جمالی زاده

دکتر توحیدی

دکتر حیاتبخش

دکتر آزمندیان

دکتر شکیبی

دکتر نعمتی

دکتر مختاری

دکتر فرخ نیا

دکتر فرخ نیا

دکتر اسدی

شنبه

2/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

3/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

دو شنبه

4/4/97

"

"

دکتر زاهدی

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

5/4/97

"

دکتر ثمره فکری

"

دکتر مریم موسوی

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

6/4/97

"

"

"

"

دکتر رحیمی

"

"

"

"

"

پنجشنبه

7/4/97

"

"

دکتر احمدی

"

"

"

"

دکتر بوریا زاده

دکتر بوریا زاده

"

جمعه

8/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

9/4/97

دکتر ترابیان

دکتر شفاهی

"

"

"

دکتر کلانتری

دکتر سنجری

"

"

"

یکشنبه

10/4/97

"

"

"

دکتر صابر

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

11/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

سه شنبه

12/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

13/4/97

"

"

"

دکتر حبیب زاده

"

"

"

دکتر قاسم زاده

دکتر قاسم زاده

"

پنجشنبه

14/4/97

"

"

دکتر سعیدپور

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

15/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

16/4/97

"

دکتر هاشمی

"

"

"

دکتر پورحسینی

دکتر گذشتی

"

"

دکتر پیشگویی

یکشنبه

17/4/97

دکتر پزشکی

"

"

دکتر اطمینیان

"

"

"

"

"

"

دوشنبه

18/4/97

"

"

"

"

دکتر شکیبی

"

"

"

"

"

سه شنبه

19/4/97

"

"

"

"

"

"

"

دکتر صراف زاده

دکتر صراف زاده

"

چهارشنبه

20/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

21/4/97

"

"

دکتر خالصی

دکتر فاطمه موسوی

"

"

"

"

"

"

جمعه

22/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

23/4/97

"

دکتر شفیع پور

"

"

دکتر رحیمی

"

"

"

"

"

یکشنبه

24/4/97

دکتر سلاجقه

"

"

"

"

دکتر معاضد

دکتر یوسف زاده

"

"

"

دوشنبه

25/4/97

"

"

"

دکتر صابر

"

"

"

دکتر یوسفی

دکتر یوسفی

"

سه شنبه

26/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

چهارشنبه

27/4/97

"

"

"

دکتر شمس پور

"

"

"

"

"

"

پنجشنبه

28/4/97

"

"

دکتر سیدمیرزایی

"

"

"

"

"

"

"

جمعه

29/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

شنبه

30/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

یکشنبه

31/4/97

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 

                                                       دکتر رستم یزدانی

                                                      مدیر گروه داخلی